Liên hệ

Trường Mầm non Yên Thịnh

Địa chỉ: Xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Người phát ngôn: Bà Hoàng Thị Bay – chức vụ hiệu trưởng

email: c0yenthinh.pgdchodon@backan.edu.vn